96 kodas

96 kodas – B kategorijos junginys iki 4250 kg

96 kodas (B kategorija) reikalingas asmenims norintiems vairuoti B kategorijos junginį (nuo 3500) kg iki 4250 kg svorio. Virš 4250 kg svorio B kategorijos junginį galima vairuoti tik išlaikius BE (CE, DE irgi tinka) kategorijos egzaminą VĮ Regitra. Turint BE kategoriją galima vairuoti ir 96 kodo junginį.

Teikiame paslaugas:

  • Planas 100 EUR. 96 kodo junginio vairavimo pamoka 2 val. aikštelėje. 96 kodo junginys vairavimo egzaminui.
  • Planas 200 EUR. Mes organizuojame mokymo procesą, mokome vairuoti junginį, konsultuojame vairavimo egzamino laikymo klausimais, mokome vairuoti VĮ Regitra egzamino maršrutais, supažindiname su KET reikalavimais sudėtingiausiose egzamino maršrutų vietose, nemokamai duodame 96 kodo junginį vairavimo egzaminui. Mūsų patirtis: Visi pasirinkę šį planą išlaikė vairavimo egzaminą iš pirmo karto.
  • Nepasirinkus plano, 96 kodo junginio nuoma vairavimo egzaminui. Kaina sutartinė.

96 kodas be streso… 🙂

96 kodas Vilniuje
96 kodas | Vairavimo kursai Vilniuje | BE kategorija

Teismų praktika:

BYLA II-280-908/2017

Dėl Lietuvos kelių policijos tarnybos Specialios paskirties skyriaus 2017 m. birželio 1 d. nutarimo, kuriuo R. P. už Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso (toliau – ANK) 424 straipsnio 2 dalyje numatytą administracinio nusižengimo padarymą paskirta administracinė nuobauda – 300 Eur bauda, panaikinimo

Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Eglė Gruodienė, sekretoriaujant Rasai Pladaitei, dalyvaujant skundą padavusiam administracinėn atsakomybėn patrauktam asmeniui R. P., Lietuvos kelių policijos tarnybos Specialios paskirties skyriaus atstovui A. R., viešame teismo posėdyje išnagrinėjusi R. P. (toliau – Pareiškėjas) skundą dėl Lietuvos kelių policijos tarnybos Specialios paskirties skyriaus 2017 m. birželio 1 d. nutarimo, kuriuo R. P. už Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso (toliau – ANK) 424 straipsnio 2 dalyje numatytą administracinio nusižengimo padarymą paskirta administracinė nuobauda – 300 Eur bauda, panaikinimo,

Nustatė

R. P. Lietuvos kelių policijos tarnybos Specialios paskirties skyriaus (toliau – Institucija) 2017 m. birželio 1 d. nutarimu administracinio nusižengimo byloje Nr. 39ANN-102462317-17 nubaustas pagal ANK 424 straipsnio 2 dalį 300 Eur dydžio bauda dėl to, kad 2017 m. birželio 1 d. 09.09 val. Vilniuje, L. Z. g. 10-10, vairavo automobilį, kurio didžiausia leistinoji masė 2 722 kg, sujungtą su priekaba, kurios didžiausia leistinoji masė yra 1 300 kg, neturėdamas teisės vairuoti tokio transporto priemonių junginio.

Skundu administracinėn atsakomybėn patrauktas asmuo R. P. prašo pakeisti priimtą nutarimą, taikant formuluotę „vairavimas neturint kvalifikacinio pažymėjimo“, kadangi turi C kategoriją ir dėl šios priežasties turėtų būti taikomas ANK 425 straipsnis. Pažymi, kad neturi galiojančių nuobaudų, pažeidimą pripažįsta ir gailisi, dėl šių priežasčių prašo skirti pusę numatytos baudos už padarytą nusižengimą.

Teismo posėdyje skundą padavęs R. P. nurodė savo skundą palaikantis. Paaiškino, kad 1984 metais išlaikė C kategoriją ir tada buvo leidžiama vairuoti puspriekabę, kuri neviršija 12 000 kilogramų. Dabar nuostatose nurodyta, kad iki 2013 metų išlaikytos teisės negali būti atimtos ar apribotos. Yra kodas 76, kuris nurodo, kad masė neturi viršyti 12 000 kilogramų. Pažymi, kad nelogiška, jog gali vairuoti krovinį, kurio svoris nėra reglamentuotas, o priekabos svoris reglamentuotas. Teigia, kad nėra įstatyme nurodyta, kad į vairuotojo pažymėjimą turi būti įrašytas kodas Nr. 96.

Priekaba pagal nacionalinę teisę yra masė, kurios dalis tenka automobiliui, o jam (Pareiškėjui) automobilio masė nėra ribojama. Taisyklės įsigaliojo 2015 metais, apie pakeitimus nežinojo, nes neseka taisyklių pakeitimų. Pripažįsta, kad vairavo masės junginį. Mano, kad galėjo tokį junginį vairuoti, nes turi B kategoriją. Sutinka sumokėti baudą. Nesutinka su tuo, kad nuėjus į „Regitrą“, paaiškėjo, jog jam negalima išsilaikyti egzamino, kad gautų 96 kodo, nes metus negali perlaikyti. C kategorijai netaikomas egzamino ar kodo reikalavimas. Tai yra tik B kategorijai. Pagal Europos Sąjungos Tarybos direktyvas turi teisę vairuoti minėtą junginį. Prašo, skiriant nuobaudą, skirti tokią nuobaudą, kad galėtų tą papildomą egzaminą išsilaikyti. Jam B kategorijos teisė nėra atimta. Teismo prašo, kad būtų suteikta teisė laikyti tą egzaminą. Šiuo metu neturi pajamų, gyvena iš žmonos pajamų, kurios, jo teigimu yra minimalios, todėl mano, kad skirta bauda per didelė. Prašo skirti pusę baudos sumos arba panaikinti nutarimą ir netaikyti apribojimo laikyti egzamino. Duomenų apie materialinę padėtį pateikti negali. Ketina važiuoti su anūkais atostogauti su nameliu į Kroatiją, todėl jam svarbu turėti teisę vairuoti tokią transporto priemonę. Tokiu būdu keliauti pigiau, nes nereikia mokėti už viešbutį, lėktuvo bilietus, taip yra pigiau.

Institucijos, priėmusios nutarimą, atstovas A. R. prašė skundą atmesti, kadangi jis nepagrįstas. Paaiškino, kad pats buvo įvykio vietoje, priėmė nutarimą, todėl žino situaciją. Pažymi, kad vairuotojas nurodo, kad norėtų, jog nuobauda būtų pakeista ir taikytos kitos nuostatos (ANK 425 str.). Pažymi, kad minėtos nuostatos taikomos, esant kitai situacijai. Šiuo atveju, nurodytas įstatymas profesionaliems vairuotojams, kuriems būtina išklausyti specialius mokymus ir atlikti praktinę kursų dalį. Tada išduodami pažymėjimai. Regitroje įrašomas 96 kodas, kad suteikta teisė komerciniais tiksliais vežti krovinius ir keleivius. Neturint tokio įrašo, jeigu vairuotojas vykdo veiklą komerciniais tiksliais, taikoma nuobauda. Šiuo atveju Pareiškėjas galėjo tempti priekabą iki 3,5 tonos. Kitu atveju, jam reikėjo išlaikyti įgūdžių kursus Regitroje ir pažymėjime būtų įrašomas 96 kodas, tačiau jo nėra. Įvykio vietoje tai vairuotojui buvo paaiškinta, jis sutiko. Vairuotojui buvo paskirta minimali nuobauda, kadangi nebuvo nustatyta atsakomybę sunkinančių aplinkybių. Vairuotojui buvo paaiškinta, kad, vadovaujantis ANK nuostatomis, kai vairuotojas vairuoja neblaivus ar neturi teisės vairuoti, negali skirti pusės nuobaudos. Nežino, ar 1984 m. su C kategorija buvo galima vairuoti krovininius. Nėra duomenų, kad asmuo tokią teisę įgijo 1984 metais. Tokių duomenų neturi. Keičiant teises nebuvo pažymėta, kad jo atveju leidžiama vairuoti krovinius. Kodas 96 pažymi, kad yra išlaikytas įgūdžių egzaminas. Nuo 2015 m. šis kodas įrašomas į teisių pažymėjimą. C kategorija leidžia vairuoti krovinius nuo 3,5 tonos. B kategorija leidžia vairuoti iki 3,5 tonos. Šiuo atveju automobilis sveria apie 2,5 tonos, taigi, nėra prasmės kalbėti apie C kategoriją. Reikia arba BE kategorijos arba turi būti išlaikytas įgūdžių egzaminas. Tai patvirtina arba specialus pažymėjimas, arba į vairuotojo pažymėjimą įrašytas įrašas.

Kodas gaunamas tada, kai išklausomi kursai vairavimo mokykloje, egzamino laikyti nereikia. Jeigu asmuo vairavo neturėdamas teisės vairuoti, tai taikomas apribojimas metus laikyti teises. B kategorija suteikia teisę vairuoti transporto priemones iki 3,5 tonos su priekaba, kurios masė 750 kilogramų. Junginio masė neturi viršyti 3,5 tonos. Transporto priemonės gali būti sujungtos su priekaba, kurio junginio masė 4 tonos 250 kilogramų, tai reikia turėti išlaikytą egzaminą. O kitas variantas, jei norint vairuoti didesnės masės nei 4 tonos junginius, tai reikia turėti BE kategorijas. B kategorijos teisę vairuoti sudaro 3 dalys. Neturint teisės vairuoti ar neturint kategorijos, taikomas apribojimas.

Administracinėn atsakomybėn patraukto asmens R. P. skundas netenkinamas

Pagal ANK 617 straipsnio 1 dalį pareigūnas, nagrinėdamas administracinio nusižengimo bylą ne teismo tvarka, privalo nustatyti: ar buvo padarytas administracinis nusižengimas, ar šis asmuo kaltas dėl jo padarymo, ar jis trauktinas administracinėn atsakomybėn, ar nėra ANK 591 straipsnyje nurodytų aplinkybių, ar yra atsakomybę lengvinančių ir sunkinančių aplinkybių, ar padaryta turtinė žala, taip pat kitas aplinkybes, turinčias reikšmės bylai teisingai išnagrinėti. Teismas, nagrinėdamas bylą dėl skundo dėl ne teismo tvarka priimto nutarimo administracinio nusižengimo byloje, patikrina institucijos priimto nutarimo teisėtumą ir pagrįstumą (ANK 641 str.).

Teismas, ištyręs ir įvertinęs byloje surinktus įrodymus, sprendžia, kad R. P. pagal ANK 424 straipsnio 2 dalį pripažintas kaltu teisėtai ir pagrįstai, jo veika kvalifikuota tinkamai.

Teismas neturi pagrindo atmesti byloje esančių rašytinių įrodymų – administracinio nusižengimo protokolo, tarnybinio pranešimo dėl Kelių eismo taisyklių pažeidimo ir daro išvadą, kad šie įrodymai visiškai patvirtina R. P. kaltę pažeidus Kelių eismo taisyklių 14 punktą, Lietuvos Respublikos saugaus eismo automobilių keliais įstatymo 23 straipsnį ir padarius jam inkriminuojamą administracinį nusižengimą.

R. P. nubaustas už tai, kad vairavo automobilį, kurio didžiausia leistinoji masė 2 722 kg, sujungtą su priekaba, kurios didžiausia leistinoji masė yra 1 300 kg, neturėdamas teisės vairuoti tokio transporto priemonių junginio.

Pareiškėjas jam inkriminuotą pažeidimą neigia teigdamas, jog turi B ir C kategorijas, suteikiančias jam teisę vairuoti automobilio ir priekabos junginį, kurio svoris viršija 3 500 kg.

Pažymėtina, kad Lietuvos Respublikos saugaus eismo automobilių keliais įstatymo (toliau – ir Įstatymas) 23 straipsnio 1 dalies 6 punkte nurodyta, kad B kategorija – automobiliai, kurių didžiausioji leidžiamoji masė ne didesnė kaip 3 500 kg ir kurie skirti ir suprojektuoti vežti ne daugiau kaip aštuonis keleivius, neįskaitant vairuotojo; šie automobiliai gali būti sujungti su priekaba, kurios didžiausioji leidžiamoji masė ne didesnė kaip 750 kg; šie automobiliai taip pat gali būti sujungti su priekaba, kurios didžiausioji leidžiamoji masė didesnė kaip 750 kg, tačiau šio junginio didžiausioji leidžiamoji masė turi būti ne didesnė kaip 4 250 kg; automobilio ir priekabos, kurios didžiausioji leidžiamoji masė didesnė kaip 750 kg, junginį, kurio didžiausioji leidžiamoji masė didesnė kaip 3 500 kg, leidžiama vairuoti tik išlaikius įgūdžių ir elgsenos patikrinimo egzaminą valstybės įmonėje „Regitra“. Įstatymo 23 straipsnio 1 dalies 7 punkte numatyta, kad BE kategorijai priskirtini B kategorijos automobilio ir priekabos, kurios didžiausioji leidžiamoji masė ne didesnė kaip 3 500 kg, junginiai.

Kaip matyti iš aptarto teisinio reguliavimo, automobilio ir priekabos, kurios didžiausioji leidžiamoji masė didesnė kaip 750 kg, junginį, kurio didžiausioji leidžiamoji masė didesnė kaip 3 500 kg arba B kategorijos automobilio ir priekabos, kurios didžiausioji leidžiamoji masė ne didesnė kaip 3 500 kg, junginį galima vairuoti išlaikius įgūdžių ir elgsenos patikrinimo egzaminą valstybės įmonėje „Regitra“ arba turint BE kategoriją. Teismo posėdžio metu Pareiškėjas teigė, kad 1984 metais įgijo C kategoriją ir tada buvo leidžiama vairuoti puspriekabę, kuri neviršija 12 000 kilogramų, tačiau duomenų, patvirtinančių nurodytas aplinkybes, nepateikė. Institucijos atstovas nurodė, kad duomenų, jog Pareiškėjas 1984 metais, įgydamas C kategoriją, galėjo vairuoti krovininius automobilius, neviršijančius 12000 kg, nėra. Be to, pažymėjo, kad C kategorija šiuo atveju neaktuali, kaip minėta, reikalinga B kategorija ir būtina išlaikyti minėtą egzaminą arba įgyti BE kategoriją, tai patvirtintų vairuotojo pažymėjime nurodytas kodas „96“. Atsižvelgiant į tai, kad Pareiškėjas neturi BE kategorijos ir nėra išlaikęs įgūdžių ir elgsenos patikrinimo egzamino, administracinis nusižengimas konstatuotas pagrįstai.

Pareiškėjas taip pat prašė, atsižvelgiant į jo bei jo šeimos turtinę padėtį, skirti jam švelnesnę nuobaudą, t. y. nutarimu paskirtą 300 Eur baudą sumažinti per pusę. Kaip galima suprasti iš prašymo, asmuo nagrinėjamu atveju prašo taikyti administracinio nurodymo institutą, numatytą ANK 610 straipsnyje. Atkreiptinas dėmesys, kad administracinis nurodymas – pasiūlymas asmeniui per ANK 610 straipsnio 1 dalyje numatytus terminus savo noru sumokėti baudą, lygią pusei minimalios baudos, nustatytos šio kodekso specialiosios dalies straipsnyje (straipsnio dalyje), kuriame (kurioje) nustatyta atsakomybė už asmens padarytą administracinį nusižengimą turi būti įrašytas į administracinio nusižengimo protokolą, o ne taikomas skundo nagrinėjimo metu. Be to, ANK 610 straipsnio 2 dalies 7 punkte yra nurodyta, kad administracinis nurodymas negali būti surašomas, kai asmuo padarė administracinį nusižengimą, susijusį su naudojimusi ANK 28 straipsnio 1 dalyje nurodyta specialiąja teise, šios teisės neturėdamas arba kai ji iš asmens buvo atimta. Atsižvelgiant į tai, kad asmuo vairavo automobilio ir priekabos junginį, kurio didžiausioji leidžiamoji masė didesnė kaip 3 500 kg, neišlaikęs įgūdžių ir elgsenos patikrinimo egzamino valstybės įmonėje „Regitra“ arba neturėdamas BE kategorijos, laikytina, kad asmuo neturėjo specialiosios teisės, dėl šios priežasties administracinis nurodymas negalėjo būti surašytas.

Be to, nagrinėjamu atveju nėra pagrindo taikyti ANK 34 straipsnio 5 dalies, kadangi skundžiamu nutarimu paskirta ANK 424 straipsnio 2 dalies sankcijoje numatyta minimali administracinė nuobauda, kurios dydis nustatytas atsižvelgiant į visas administracinio nusižengimo aplinkybes, taip pat Pareiškėjo atsakomybę lengvinančią aplinkybę, sunkinančių aplinkybių nebuvimą. Teismo posėdžio metu Pareiškėjas prašė sumažinti jam paskirtą baudą, teigdamas, jog paskirta bauda per griežta, o jo finansinė padėtis yra sunki, gyvena iš sutuoktinės minimalios algos, tačiau duomenų, patvirtinančių esant pagrindą skirti švelnesnę nuobaudą, nepateikė. Priešingai, nurodė, jog ketina su šeima atostogauti užsienyje, būtent todėl, jo nuomone, teismas turėtų suteikti jam teisę laikyti įgūdžių ir elgsenos patikrinimo egzaminą valstybės įmonėje „Regitra“ , nepraėjus nustatytam terminui draudžiančiam tai daryti. Teismas, nenustatęs išimtinių aplinkybių, kurioms esant paskirta nuobauda turėtų būti švelninama, mano, kad paskirta 300 Eur dydžio bauda yra pagrįsta ir tinkama.

Atsižvelgus į tai, kas išdėstyta, darytina išvada, kad Lietuvos kelių policijos tarnybos Specialios paskirties vyresnysis specialistas tinkamai išnagrinėjo bylą, teisingai vertino faktines bylos aplinkybes ir pagrįstai patraukė R. P. administracinėn atsakomybėn pagal ANK 424 straipsnio 2 dalį, jo priimtas nutarimas yra teisėtas ir pagrįstas, priimtas, išsamiai ištyrus administracinio nusižengimo bylos aplinkybes. Nuobauda pareiškėjui paskirta vadovaujantis įstatymu, laikantis administracinių nuobaudų skyrimo taisyklių, išimtinių aplinkybių, dėl kurių nuobauda galėtų būti švelninama, nenustatyta, todėl naikinti ar keisti nutarimą pagrindo nėra.

Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 642 straipsnio 1 dalies 1 punktu ir 4 dalimi,

Nutarė

R. P. skundo netenkinti.

Lietuvos kelių policijos tarnybos Specialios paskirties skyriaus 2017 m. birželio 1 d. nutarimą palikti nepakeistą.

Nutartis per 20 dienų nuo jos paskelbimo dienos gali būti skundžiama Vilniaus apygardos teismui, skundą paduodant per Vilniaus miesto apylinkės teismą.